Υπεραγία Θεοτόκε Παρθένε, φύλαξόν με - itilegrafima