Ακαδημία Κλινικών Μελετών ιδρύει η Ιατρική Εταιρεία Αθηνών - itilegrafima