Τέλος τα sms, «ανοίγουν» τουρισμός και διαπεριφερειακές - itilegrafima