Την άρση των περιοριστικών μέτρων προωθεί η κυβέρνηση - itilegrafima